Naša spoločnosť sa zaoberá zákazkovým vývojom a výrobou mikroelektroniky, slúžiacej na zber dát a ich vyhodnocovanie (napr. docházdkový systém EDS-035), riadiace a kontrolné aplikácie ako aj stavebnice pre rádioamatérov.

Dôležité miesto v našom sortimente patrí elektronike pre modelárov. Prvou lastovičkou v tomto segmente je práve na trh uvádzaný špičkový, mikroprocesorom riadený nabíjač Cassonic CDB106. Sortiment nami vyrábanej modelárskej elektroniky sa bude aj naďalej rozširovať, pričom našim zámerom je modelárom poskytnúť ucelený sortiment produktov ako pre začínajúcich a rekreačných modelárov, tak aj pre špičkových modelárov, ktorí majú aj súťažné ambície. O novinkách v našom sortimente budete pravidelne informovaní prostredníctvom týchto stránok.

Verím, že sa na naše stránky budete vracať často a radi a že Vás naša ponuka zaujme.

Realizačný team
TOPlist © CASSONIC s.r.o., 2010 - 2015